Začetek izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih in šolah

14. 5. 2020 | 20:01

Začetek izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih in šolah poteka postopno. Najprej je predviden začetek pouka za prvo triado, nato za učence 9. razredov osnovnošolskega programa in na enak način za učence prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom v osnovnih šolah s prilagojenim programom.

Občina Moravske Toplice in Civilna zaščita občine Moravske Toplice sta v ta namen vrtcu in šolam občine Moravske Toplice zagotovili zaščitno opremo (maske za otroke nad 12 let, razkužila, čistila za prostore in delovne površine) ter poskrbeli tudi za zaščitna sredstva šolskega prevoznika.

Sledite tudi strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/novice-ministrstva-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

in priporočilom NIJZ:

osnovne_sole_s_prilogami

vrtci_s_prilogami

 

 

 

Nujne kontaktne informacije

Poveljnik štaba CZ g. Slavko ŠKERLAK

M: 031-687-760
E: stabcz@moravske-toplice.si

Namestnica poveljnika CZ ga. Suzana DEUTSCH

M: 041-798-722
E: ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Martina Vink Kranjec
T: +386 (0)51 620 741
E: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije


Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije NIJZ


Arhiv novic in obvestil

Velikost črk
Kontrast