Začetek 2. faze rekonstrukcije ceste Bukovnica – Bukovniško jezero

20. 4. 2020 | 11:27

Nadaljuje se 2. faza rekonstrukcije lokalne ceste LC010034 Bukovnica – Bukovniško jezero izven naselja in ureditev dvorišča pred Vaško gasilskim domom Bukovnica. V dolžini 770 m do meje z občino Dobrovnik se je že v mesecu januarju izvedla razširitev ceste, izogibališča v gramoznem stanju in novi prepust čez Bukovniški potok. V mesecu aprilu ali maju, glede na trenutne razmere v državi, se bo izvedlo asfaltiranje.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 – 14.30
Sreda 7.30 – 15.30
Petek 7.30 – 13.30

Velikost črk
Kontrast