Skok na osrednjo vsebino

Vloge, obrazci in dokumenti

Občina Moravske Toplice

Zemljišča

ponudba-za-odkup-zemljisca-vloga vloga-za-izdajo-potrdila-o-uveljavljanju-predkupne-pravice-obcine-slo Vloga za (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine Moravske Toplice - MADŽ.Ponudba za nakup zemljišča v lasti Občine Moravske Toplice - SLO Ponudba za nakup...

Splošne vloge in obrazci

Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči - SLO Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči - MADŽ.Vloga za uveljavitev brezplačnega šolskega prevoza Vloga za uveljavitev brezplačnega šolskega prevozaSKLEP O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJENAROČILO...

Javne prireditve in shodi

Obvestilo lokalni skupnnosti o prireditviPrijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja - MADŽ.Doboljenje za začasno ali občasno čezmerno...

Gostinstvo

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na premični stojnici - SLO Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno na premični stojnici - MADŽ. Obrazec za prijavo obratovalnegačasa gostinskega obrata (kmetije) - SLO Obrazec za prijavo obratovalnegačasa...

Gradnja

Vloga za lokacijsko informacijo - SLO Vloga za izdajo lokacijske informacije - madžarskoVloga za izdajo projektnih pogojev, soglasja...-SLO Zahteva za izdajo projektnih pogojev, soglasja k projektu, soglasja k priključku - MADŽ.Vloga-za-izracun-komunalnega-prispevka...

NUSZ

Vloga za oprostitev plačila NUSZ - 5 letobrazec-sprememba NUSZ 2021

Ceste

Delna ali popolna zapora ceste zaradi prireditve - SLO Delna ali popolna zapora ceste zaradi prireditve na njej- MADŽ.Delna ali popolna zapora ceste zaradi del na njej - SLO Delna ali popolna zapora cesta zaradi del na njej -...

Dostopnost