Vloge, obrazci in dokumenti

Občina Moravske Toplice

Splošne vloge in obrazci

Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči - SLO Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči - MADŽ.SKLEP O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJENAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO SMS OBVEŠČANJEVLOGA SPLOŠNA SLOVENSKI JEZIK VLOGA...

Javne prireditve in shodi

Obvestilo lokalni skupnosti o prireditviPrijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja - SLO Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja - MADŽ.Dovoljenje za začasno ali občasno...

Gostinstvo

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno na premični stojnici - SLO Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno na premični stojnici - MADŽ.Obrazec za prijavo obratovalnegačasa gostinskega obrata (kmetije) - SLO Obrazec za prijavo obratovalnegačasa...

Zemljišča

Ponudba za odkup zemljiščaVloga za (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine Moravske Toplice - SLO Vloga za (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine Moravske Toplice - MADŽ.Ponudba za nakup zemljišča v lasti Občine Moravske Toplice - SLO Ponudba za nakup zemljišča...

Gradnja

vloga za izdajo lokacijske informacije slo vloga za izdajo lokacijske informacije - madžarskoZahteva za izdajo projektnih pogojev, soglasja k projektu, soglasja k priključku - SLO Zahteva za izdajo projektnih pogojev, soglasja k projektu, soglasja k priključku -...

NUSZ

Vloga za oprostitev plačila NUSZ - 5 letZa obrazec pošljite sporočilo na e-poštni naslov obcina@moravske-toplice.si ali nas pokličite na tel. 02 538 15 00

Ceste

Delna ali popolna zapora ceste zaradi prireditve na njej- SLO Delna ali popolna zapora ceste zaradi prireditve na njej- MADŽ.Delna ali popolna zapora cesta zaradi del na njej - SLO Delna ali popolna zapora cesta zaradi del na njej - MADŽ.Soglasje za poseg na občinsko...

Velikost črk
Kontrast