Vaške igre

Občina Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice od leta 1996 tradicionalno vsako leto organizira »VAŠKE IGRE«. Prve vaške igre so bile leta 1996 v Andrejcih, ko je sodelovalo 7 ekip. Največ ekip je sodelovalo na vaških igrah v Mlajtincih leta 2015, ko je bilo kar 20 ekip.

Največkrat se jih je udeležila ekipa iz Ivanovcev, ki je sodelovala na prav vsakih vaških igrah. Nekatere so se udeležile samo po enkrat ali dvakrat, kar nekaj je tudi naselij, ki še nikoli niso sodelovale na vaških igrah. Lončarovci, Berkovci, Čikečka vas, Ivanjševci, Motvarjevci in Pordašinci se vaških iger do sedaj še nikoli niso udeležili.

Podrobnejši rezultati vseh vaških iger so navedeni v tabeli »Pregled udeležencev in organizatorjev vaških iger v Občini Moravske Toplice od leta 1996 do 2015«.

Pri izračunu povprečnih uvrstitev se niso upoštevale uvrstitve na vaških igrah leta 1996 in 1999 za tiste ekipe, za katere uvrstitev ni znana.

Prosimo vse, ki imajo manjkajoče podatke za vaške igre v Andrejcih v letu 1996 in Fokovcih leta 1999, da nam jih sporočijo.

Vsake vaške igre vedno potekajo v prijetnem in sproščujočem vzdušju ter s precejšnjo mero tekmovalnosti. Kljub tekmovalnosti in različnim vremenskim razmeram nikoli ne manjka dobre volje, tako imajo sodelujoče ekipe in njihovi navijači vsako leto ponovno željo po druženju in sodelovanju.

Upamo in želimo si, da bi se vsa naselja s svojimi ekipami pridružila in sodelovala na vaških igrah, ter ponosno predstavljala svoje naselje.

Pravila vaških iger

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14 in 21/15) in 26. člena Odloka  o organizaciji na delovnem področju občinske uprave Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99) župan vsako leto imenuje komisijo za izvedbo vaških iger.

Komisija je pristojna za nudenje pomoči organizatorjem vaških iger in je dolžna poskrbeti, da bo razpis pravočasno objavljen, pravila za potek iger pa nedvoumna. Komisija na podlagi predhodno določenih kriterijev določi naslednjega organizatorja vaških iger.

Velikost črk
Kontrast