Sprejem pobud, predlogov, pripomb in mnenj za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (SD OPN).

Občina Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice na podlagi 11. in 3. odstavka 108. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS  61/2017)

OBVEŠČA občane, lastnike zemljišč in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času od  11. decembra 2020 do vključno 15. februarja 2021, sprejemala pobude, predloge, pripombe in mnenja za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (SD OPN). Pobude, predloge, pripombe in mnenja je potrebno pod pogoji, navedenimi v obvestilu župana, objavljenem na spletni strani občine in v občinskem glasilu Lipnica št. 173, posredovati na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali po elektronski pošti na naslov: obcina@moravske-toplice.si. Več v priponkah spodaj!

dopis -obvestilo opn

Pobuda za spremembo OPN – obrazec

Velikost črk
Kontrast