Sklep o začetku postopka priprave OPPN za širitev kmetije Küčan

Občina Moravske Toplice

Velikost črk
Kontrast