Skok na osrednjo vsebino

8. redna seja – 23.06.2011

23. 6. 2011 | 12:00

8. redna seja – 23.06.2011 v sejni sobi Občine Moravske Toplice ob 14.00 uri

Predlagan dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
 2. Predlog sklepa o soglasju k razširitvi dejavnosti in Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
 3. Soglasje k Statutu javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
 4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
 5. Predlog sklepa o soglasju k spremembi imena javnega zavoda in Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota
 6. Osnutek Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – I. obravnava
 7. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci     Občine Moravske Toplice za šolsko leto 2011/2012
 8. Poročila proračunskih uporabnikov za leto 2010 (OŠ Bogojina, MNSS Občine M. Toplice)
 9. Osnutek Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Moravske Toplice – I. obravnava
 10. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v k.o. Selo
 11. Imenovanja: v.d. direktorja TIC Moravske Toplice, člana sveta Galerije Murska Sobota, člana sveta Pokrajinskega muzeja Murska Sobota
 12. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljice Vrtcev Občine Moravske Toplice
 13. Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol
 14. Razno: predlog sklepa o spremembi naziva projekta, izvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, pobuda za izvedbo mediacije, ukinjanje oddelkov na OŠ Fokovci.      

Zapisnik 7. redne seje
K tč. 2
K tč. 3
K tč. 4
K tč. 5
K tč. 6
K tč. 7
K tč. 8
K tč. 9
K tč. 10
K tč. 11
K tč. 12
K tč. 13
K tč. 14
K tč. 14
K tč. 14
K tč. 14

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost