Skok na osrednjo vsebino

7. redna seja – 21.04.2011

21. 4. 2011 | 12:00

7. redna seja Občinskega sveta bo v četrtek, 21. aprila s pričektom ob 13.00 uri

Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d:

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice
3. Poročila proračunskih uporabnikov za leto 2010 (OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci, Vrtci Občine Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice)
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Izvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice
7. Sprememba imena in območja krajevnih skupnosti
8. Osnutek Statuta Občine Moravske Toplice (I. obravnava)
9. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljev osnovnih šol
10. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Bogojina
11. Razno. 

Zapisnik 6. redne seje
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občin
Poročilo za leto 2010 – OŠ BOGOJINA
Poročilo za leto 2010 – OŠ FOKOVCI
Poročilo za leto 2010 – DOŠ PROSENJAKOVCI
Poročilo za leto 2010 – VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Poročilo za leto 2010 – TIC MORAVSKE TOPLICE
zvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih fun
Sprememba imena in območja krajevnih skupnosti
Osnutek Statuta Občine Moravske Toplice I. obravnava – uvod
Osnutek Statuta Občine Moravske Toplice I. obravnava
Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev osnovnih šol
Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Bogojina

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost