Skok na osrednjo vsebino

6. redna seja – 29.03.2011

29. 3. 2011 | 12:00

6. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v torek  29. marca 2011 ob 13. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice

Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Moravske Toplice
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 (II. obravnava)
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Predlog Letnega program športa Občine Moravske Toplice za leto 2011
6. Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010
7. Razno.

Zapisnik 5. redne seje
Proračun 2011 – Predlog odloka
Proračun 2011 – Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna
Proračun 2011 – Obrazložitev – splošni del proračuna
Proračun 2011 – predlog proračuna 2011
Proračun 2011 – Načrt razvojnih programov
ZR 2010 – Kazalo
ZR 2010 – Uvod
ZR 2010 – Predlog zaključnega računa
ZR 2010 – Obrazložitev splošni del
ZR 2010 – Bilanca prihodkov in odhodkov
ZR 2010 – Posebni del zaključnega računa
ZR 2010 – Realizacija prihodkov
Zaključni račun Občine Moravske Toplice 2010
ZR 2010 – Zaključni račun računa financiranja
ZR 2010 – Prerazporeditve v proračunu 2010
ZR 2010 – Prerazporeditve račun financiranja
ZR 2010 – Poslovno poročilo
ZR 2010 – Poročilo o izvedbi NRP
ZR 2010 – realizacija NRP
ZR 2010 – Računovodsko poročilo z obrazložitvijo
ZR 2010 – Inventurni elaborat
ZR 2010 – Seznam tabel
ZR 2010 – Poročila krajevne skupnosti
Predlog letnega programa športa
Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost