Skok na osrednjo vsebino

5. redna seja – 23.02.2011

23. 2. 2011 | 12:00

5. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo
v sredo 23. februarja 2011 ob 13. uri
v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice

Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Moravske Toplice
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 (I. obravnava)
3. Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Moravske Toplice in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Moravske Toplice za leto 2011
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Imenovanje članov sveta zavodov: OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci in Vrtci Občine Moravske Toplice
6. Razno.

Župan
Občine Moravske Toplice:
Alojz Glavač

Zapisnik 4. redne seje
Uvod k proračunu za leto 2011
Obrazložitev izhodišč proračuna
Osnutek Odloka o proračunu za leto 2011
Bilanca prihodkov in odhodkov
Obrazložitev posebni del proračuna
Plan prihodkov za leto 2011
Proračun 2011
Račun financiranja
Obrazložitev NRP
NRP
Kadrovski načrt MIR
Kadrovski načrt OU
Krajevne skupnosti
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem
Letni načrt pridobivanja nepremičnin

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00