Skok na osrednjo vsebino

4. redna seja – 24.01.2011

24. 1. 2011 | 12:00

4. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v ponedeljek, 24. januarja 2011 ob 14.00 uri

Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d:

  1. Ugotovitveni sklep o prekinjeni 3. redni seji občinskega sveta in informacija o sklepih, sprejetih na dopisni seji
  2. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
  3. Ponovno odločanje o pritožbi Štefana Kodila zoper odločbo Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010
  4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
  5. Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011
  6. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
  7. Imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o.
  8. Imenovanje uredništva glasila Občine Moravske Toplice
  9. Razno.K tč. 1 – Ugotovitveni sklep
K tč. 2 – Zapisnik 3. redne seje
K tč. 3 – Ponovno odločanje o pritožbi Štefana Kodila
K tč. 5 – predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči družini na domu

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost