Skok na osrednjo vsebino

3. redna seja – 20.12.2010

20. 12. 2010 | 12:00

3. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v ponedeljek 20. decembra 2010 ob  14. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice

Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
2. Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar-marec 2011
3. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Moravske Toplice za leto 2011
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011
6. Predlog sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Moravske Toplice
7. Predlog sklepa o pristopu Občine Moravske Toplice k ustanovitvi Panonsko evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo
8. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
9. Imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o.
10. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda TIC Moravske Toplice
11. Razno.K tč. 1 – Zapisnik 2. redne seje
K tč. 2 – Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar-marec 2011
K tč. 3 – Predlog Sklepa o vrednosti točke za iračuna NUSZ na območju Občine Moravske Toplice za let
K tč. 5 – Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioni
K tč. 6 – Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice
K tč. 7 – Predlog sklepa o pristopu Občine Moravske Toplice k ustanovitvi Panonsko evropskega združe
K tč. 7 – Sporazum o ustanovitvi
K tč. 7 – Statut

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00