Skok na osrednjo vsebino

2. redna seja – 29.11.2010

29. 11. 2010 | 12:00

2. redna seja bo v ponedeljek 29. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri.

Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d:

1. Potrditev zapisnika 1.-konstitutivne seje občinskega sveta
2. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Bogojini, Fokovcih, Martjancih, Tešanovcih in Prosenjakovcih – skrajšani postopek
3. Predlog  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice – skrajšani postopek
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Predlog statutarnega sklepa
6. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
7. Imenovanje Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
8. Imenovanje nadzornega odbora Občine Moravske Toplice
9. Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
10. Imenovanje v.d. direktorja TIC Moravske Toplice
11. Razno.K tč. 1 – Zapisnik 1. konstitutivne seje
K tč. 2 – Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjan
K tč. 3 – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obm
K tč. 5 – Statutarni sklep
K tč. 6 – Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
K tč. 10 – Imenovanje v.d. direktorja TIC Moravske Toplice

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost