Skok na osrednjo vsebino

12. redna seja Občinskega sveta – 9.4.2024

29. 3. 2024 | 01:02

Vabilo 12. seja

Zapisnik 11. seje

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta

K tč. 2 – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šritiev kmetije Küčan

OPPN Kučan UP2

20_01_OPPN Kučan P_grafika

mnenja_p

elaborat_ekonom

K tč. 3 – Predlog obvezne razlage dela besedila sedme alineje četrtega odstavka 63. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice

K tč. 4 – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP SV1 – turistično naselje

Tekstualni del za del EUP SV – turistično naselje

Grafični del za del EUP SV – turistično naselje

K tč. 5 – Sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve OPPN za enoto urejanja SB2

K tč. 5 – sprejmljajoče gradivo

K tč. 6 – Predlog soglasja k preoblikovanju oddelka v Vrtcih občine Moravske Toplice

K tč. 7 – Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje

K tč. 8 – Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu

K tč. 9 – Predlog soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Bogojina

K tč. 9 – Predlog soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnateljici OŠ Fokovci

K tč. 9 – Predlog soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnateljici DOŠ Prosenjakovci

K tč. 9 – Predlog soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnateljici Vrtcev Občine Moravske Toplice

K tč. 9 – Predlog soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorice TIC Moravske Toplice

K tč. 10 – Predlog sklepa o spremembi NRP Občine Moravske Toplice za leto 2024

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost