Skok na osrednjo vsebino

1. konstitutivna seja – 08.11.2010

8. 11. 2010 | 12:00

1. konstitutivna seja Občinskega sveta bo v ponedeljek, 08. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri v prostorih sejne sobe v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav župana
2. Obravnava poročila občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Moravske Toplice ter poročil o izidu volitev župana Občine Moravske Toplice z dne 13.10.2010 in 28.10.2010
3. Obravnava poročila posebne občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov občinskega sveta, predstavnika madžarske narodne skupnosti
4. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
5. Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb ter potrditev mandatov članov občinskega sveta
6. Poročilo mandatne komisije in odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za župana ter sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana
7. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen za župana
8. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
9. Pozdravni nagovor župana
10. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

VABILO
K tč. 2 – Poročilo OVK o izidu volitev članov občinskega sveta
K tč. 2 -Poročilo OVK o izidu volitev župana
K tč. 3 – Poročilo POVK o izidu volitev članov občinskega sveta – predstavnika madž. narod. skupnost

K tč. 2 – Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Moravske
K tč. 2 – Poročilo o izidu volitev župana Občine Moravske Toplice – 28.10.2010
K tč. 2 – Poročilo o izidu volitev župana Občine Moravske Toplice – 13.10.2010
K tč. 3 – Poročilo POVK o izidu rednih volitev članov občinskega sveta, predstavnika madžarske narod

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost