Sanacija vrtine Mt-2/61 Rimska čarda

26. 6. 2020 | 07:44

Občina Moravske Toplice je lastnica vrtine Mt-2 na območju Odloka o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča Rimska Čarda (Uradni list RS, št. 117/03). Vrtina je bila vrsto let v mirovanju. V okviru priprav za pridobitev koncesije je občina začela z izvedbo potrebnih aktivnosti na začetku letošnjega leta. V začetku meseca junija je podjetje Petrol Geo, proizvodnja ogljikovodikov d.o.o. iz Lendave že začelo z sanacijo vrtine Mt-2. Predhodno je izdelalo tehnično dokumentacijo: rudarski projekt za izvedbo del, pridobilo dovoljenje za začetek rudarskih del na vrtini,…. In nato so se po končanih pripravljalnih delih na lokaciji vrtine in izvedbi funkcionalnega preizkusa delovne opreme in električnih naprav, začela vrtalna dela. Občinska uprava dnevno prejema dnevnik izvedenih operacij na vrtini in tedensko opravi ogled gradbišča.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 – 14.30
Sreda 7.30 – 15.30
Petek 7.30 – 13.30

Velikost črk
Kontrast