Skok na osrednjo vsebino

Želiš uresničiti svojo podjetniško zgodbo? Oddaj prijavo na 1. javni razpis PONI Pomurje.

27. 8. 2020 | 12:49

Prijavi se na 1. Javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji – PONI POMURJE, ki ga je razpisal Razvojni center Murska Sobota.  Imaš podjetniško idejo? Sedaj imaš priložnost, da jo realiziraš.

Išče osebe, ki:

 • imajo poslovno idejo, za realizacijo katere jim manjkajo podjetniška znanja,
 • imajo formalna in neformalna znanja ter izkušnje, potrebne za opravljanje dejavnosti v okviru njihove poslovne ideje,
 • Imajo energijo in željo po samostojni podjetniški poti, znanje in izkušnje, poslovne ideje pa še nimajo dokončno definirane.

Se prepoznate? Izkoristite priložnost in oddajte prijavo na Javni razpis PONI Pomurje.

Kaj je PONI Pomurje?

Projekt PONI Pomurje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki* v 4 mesecih zaposlitve na Razvojnem centru Murska Sobota, razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.

Kaj ponuja PONI Pomurje?

 • 4  – mesečno redno zaposlitev.
 • Podjetniška usposabljanja.
 • Mentorstvo in pomoč pri razvoju poslovne ideje ter izdelavi poslovnega načrta.
 • Delo s somišljeniki in mreženje s podjetniki.
 • Pomoč pri uresničitvi poslovne ideje.
 • Možnost individualnih izobraževanj.

Kakšni so pogoji za vključitev v PONI Pomurje?

 • Poslovna ideja in želja po samostojni podjetniški poti.
 • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed 27 občin Pomurske regije.
 • Še niste bili vključeni v katerokoli operacijo ali projekt Podjetno v svet podjetništva in projekt PONI, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, v Pomurski ali katerikoli drugi regiji oz. pri drugi regionalni razvojni agenciji.
 • Imate poravnane vse zapadle obveznosti do države.
 • Oddate prijavo na javni razpis samo v Pomurski regiji.
 • Na dan vključenosti v projekt imate izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na Razvojnem centru Murska Sobota.

Kako se lahko vključim v PONI Pomurje?

V projekt se lahko vključite izključno preko prijave na javni razpis PONI Pomurje. Javni razpis bo objavljen vsake 4 mesece.

Rok za prijavo na 1. javni razpis: 4. 9. 2020. V 1. skupino PONI Pomurje bo vključenih do 12 udeležencev.

Kako poteka?

 • Prijaviš se na javni razpis za vključitev v projekt PONI Pomurje.
 • Za 4 mesece se zaposliš na Razvojnem centru Murska Sobota.
 • V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.
 • S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.
 • Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

Kako se prijavim?

 1.  Natančno preberi besedilo Javnega razpisa PONI Pomurje.
 2.  Izpolni Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!
 3.  V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Pomurje (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
 4.  Natisni izpolnjene prijavne obrazce, jih podpiši ter jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošlji v skladu z navodili Javnega razpisa – ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice (Priloga 1).

Kako in do kdaj lahko oddam prijavo?

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazila o izobrazbi, izpisom iz ZZZS ali ZPIZ glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega bivališča (v primeru, da je to prijavljeno v Pomurski regiji)  lahko:

 • oddate osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, 1. vhod, 3. nadstropje, najkasneje do dne 4. 9. 2020, do 14. ure ali
 • pošljete priporočeno po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota do dne 4. 9. 2020 (velja poštni žig tega dne).  

Kje dobim dodatne informacije?

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 4. 9. 2020 med 8.00 in 13.00, na telefonski številki: +386 (0)5 908 11 45 oz. elektronski pošti: info@rcms.si.

ali

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem. Predstavitev bo potekala:

 • V ponedeljek, 31. 8. 2020 ob 12. uri v Regijskem promocijskem centru Expano, Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota.

Na podlagi priporočil NIJZ za zagotavljanje varnostnih ukrepov zbiramo prijave za udeležbo na predstavitvi do zapolnitve mest oz. najkasneje do 28. 8. 2020 do 10. ure na e-naslov: info@rcms.si .

* V dokumentaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost