Skok na osrednjo vsebino

ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV NA TRAJNIH NASADIH (PRIZNANIH KULTUR) ZARADI POSLEDIC POZEBE

14. 11. 2023 | 11:32

Obveščamo vas, da bo Občina Moravske Toplice na podlagi sklepa št. 844-14/2023-5 – DGZR z dne 9. 11. 2023, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih (priznanih kultur) zaradi posledic pozebe v obdobju od 3. 4. 2023 do 7. 4. 2023.

Obrazci za prijavo škode so na razpolago v času uradnih ur v vložišču Občinske uprave občine Moravske Toplice in na spletni strani https://www.moravske-toplice.si/

Oškodovanci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imeti številko KMG-MID, skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja kmetijsko gospodarstvo mora dosegati ali presegati 1 ha primerljivih kmetijskih površin in višina poškodovanosti presegati 30 %.

V skladu s sprejetim Sklepom oškodovanci škodo prijavite na predpisanem Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči.

Obrazec mora biti lastnoročno podpisan (vlogo se podpiše na dveh mestih) in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

 • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Davčna številka nosilca
 • Naslov nosilca
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
 • GERK – številka GERK-a
 • Vrsta kulture in šifra – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
 • Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti
 • Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Na Obrazec 2 poleg vseh zahtevanih podatkov pripišite tudi vašo telefonsko številko. Priložite tudi eno ali več fotografij nastale škode.

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko:

 • oddate v vložišču občinske uprave Občine Moravske Toplice v času uradnih ur;
 • pošljete po pošti na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice;
 • skenirane posredujete po e-pošti na naslov: lipic.prosic@moravske-toplice.si

Vloge se zbirajo do vključno srede  22. 11. 2023.

Občinska komisija bo zbrane vloge vnesla v spletno državno aplikacijo »AJDA« in jih posredovala na Upravo RS za zaščito in reševanje. O upravičenosti do izplačila sredstev za odpravo posledic naravne nesreče pa bo odločila Vlada RS s programom odprave posledic škode.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 02/538 15 12 – Majda Lipič Prosič, ali na elektronski naslov: majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si v času uradnih ur.

Občinska uprava Občine Moravske Toplice

Komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah v Občini Moravske Toplice

Sklep ocenjevanje trajni nasadi POZEBA 2023

Obrazec 2_KMETIJSTVO_0072-pozeba 2023

Obrazec 2_0072-Kmetijstvo pozeba 2023_dodatek_tabela

Seznam kmetijskih kultur

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost