Skok na osrednjo vsebino

ZBIRANJE PRIJAV OŠKODOVANCEV – POPLAVE MED 4. IN 6. AVGUSTOM 2023

29. 8. 2023 | 07:40

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep, št. 844-30/2023-18-DGZR z dne 10. 8. 2023, o pričetku ocenjevanja škode zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem, ki je povzročilo katastrofalne poplave med 4. in 6. avgustom 2023.

Občina Moravske Toplice bo pričela z zbiranjem prijav oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi poplav, zato pozivamo vse občane, ki so utrpeli škodo, da le-to prijavijo na obrazcu:

–          obrazec 4 (Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči)

Ocenjuje se poškodovanost in ne sanacija poškodovanih stvari. Pri objektih, ki so utrpeli škodo zaradi poplav, se na obrazcu navede tudi višina poplavne vode.

Na obrazcu obvezno navedite telefonsko številko ali e-naslov, kjer ste dosegljivi, da vas bomo lahko kontaktirali.

Točko “4 – Ocena škode” v obrazcih bo izpolnila komisija.

Na podlagi prejetih vlog bo občinska Komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah opravila še oglede na terenu.

Obrazec je v prilogi, v času uradnih ur se ga lahko prevzame tudi v vložišču Občinske uprave Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

Izpolnjen obrazec, s fotografijami poškodovanega objekta je potrebno oddati najpozneje do petka 8. 9. 2023 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si .

OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah povzročene po naravni nesreči

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost