Skok na osrednjo vsebino

SUŠA 2022 – ZAČETEK ZBIRANJA VLOG OŠKODOVANCEV ZARADI SUŠE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH

Občina Moravske Toplice

Obveščamo vas, da Občina Moravske Toplice na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022 začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022.

Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na obrazcu št. 2 v sprejemno pisarno Občine Moravske Toplice v času uradnih ur do vključno 16.9.2022 do 14.00 ure. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si pri čemer veljavnost oddane vloge ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obrazec se nahaja v priponki, lahko pa ga dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice.

Obrazec mora biti podpisan in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode.
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2 pri nosilcu pripišite prosim tudi vašo telefonsko številko.

Obrazec se odda na občini, kjer ima oškodovanec KMG MID in poškodovana zemljišča.

V primeru, da pri izpolnjevanju obrazca potrebujete pomoč, pokličite na telefonsko številko 02 538 15 12 (Majda Lipič Prosič) ali se oglasite na Občini Moravske Toplice.

obrazec 2_osnovni

obrazec 2_osnovni

obrazec 2_dodatni_list

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost