Skok na osrednjo vsebino

Sklep o začetku priprave OPPN za Etnovas v Motvarjevcih

Občina Moravske Toplice

Objavljamo Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih, z OPPN se bo na podlagi 117. člena ZUreP-2 spremenila podrobnejša namenska raba prostora, več na spodnji povezavi.

Sklep o začetku postopka priprave OPPN na Etnovas v Motvarjevcih

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost