Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto urejanja SV 3

Občina Moravske Toplice

Velikost črk
Kontrast