Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto urejanja SB 2

Občina Moravske Toplice

Velikost črk
Kontrast