Skok na osrednjo vsebino

Sklep o sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve – OPPN SV 3

Občina Moravske Toplice

Občinski svet je na svoji 6. redni seji sprejel Sklep o sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve.

Sklep je v prilogi.

Sklep o sprejemu stališč do pripomb – SV3