Skok na osrednjo vsebino

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2023

4. 7. 2023 | 03:45

Komisija za priznanje in nagrade objavlja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/97, 21/15, 25/17 in 30/19)

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE
OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2023

I.
Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado
Občine Moravske Toplice posameznikom za pomembna
dejanja, življenjsko delo in dosežke. Podjetjem, samostojnim
podjetnikom, zavodom, društvom, političnim strankam, krajevnih
skupnostim in drugim organizacijam se lahko podelijo
za pomembne dosežke na področju gospodarskega razvoja
in splošnega razvoja (kmetijstva, turizma in gostinstva, obrti,
industrijske proizvodnje itd.), družbenih dejavnosti (kulturna,
športna, izobraževalna itd.), informiranja, gasilstva in reševanja,
pri delu drugih društev, reševanju manjšinske problematike
ter razvoju posameznih dejavnosti oziroma krajev v občini.

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:
1. naziv častni občan Občine Moravske Toplice
2. priznanje Občine Moravske Toplice
3. velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice
4. nagrada Občine Moravske Toplice

III.
Naziv častni občan Občine Moravske Toplice se podeljuje posameznikom
za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki
pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju
Občine Moravske Toplice v državi ali na mednarodnem področju.

Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za pomembna
dejanja in dosežke na področju iz I. točke tega razpisa, dosežene
v zadnjem obdobju.

Velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice se podeljuje za
dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa, ki so prispevali k
uveljavitvi občine in njeni specifični prepoznavnosti v širšem
slovenskem prostoru.

Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno pomembne
dosežke na kateremkoli področju delovanja za sistematično
in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih dejavnosti,
negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za izjemne
športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh državnih in
mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov na področju
raziskovanja, umetniškega delovanja ali na drugih področjih.

Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko podajo posamezniki,
skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne
skupnosti, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in
skupnosti. Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu za
priznanje oziroma nagrado z utemeljitvijo predloga ter podatke
o predlagatelju.

Pisne predloge je potrebno posredovati
najpozneje do petka, dne 4. avgusta 2023, na naslov:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice s pripisom:
»Razpis – komisija za priznanja in nagrado«. Ne odpiraj!

Komisija za priznanja in nagrade

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost