Skok na osrednjo vsebino

Projekt RUNE

29. 3. 2023 | 06:47

Projekt RUNE predstavlja prvi čezmejni projekt na ravni Evropske unije, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo. Cilj projekta je zagotoviti ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji. Nova širokopasovna infrastruktura omogoča uporabnikom hitrosti interneta večje od 1 Gbps. Tako si lahko s priklopom optičnega priključka vsakdo zagotovi izjemne hitrosti interneta, ki mu omogočajo svetlobne hitrosti, s pomočjo katerih hitro, zanesljivo in kakovostno brska po internetu, nalaga vsebine, gleda televizijo ali posluša glasbo.

Projekt RUNE v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o. Občina Moravske Toplice pa je v trenutnem gradbenem ciklu ena izmed 40 občin, kjer se gradi ultra hitra širokopasovna infrastruktura, ki bo v omogočila priklop na optični internet več kot 50.000, v celotnem obdobju trajanja projekta pa približno 190.000 gospodinjstvom, kmetijam in gospodarskim subjektom.

Gradnja optičnega omrežja se bo v Moravskih Toplicah pričela konec leta 2023, prvi uporabniki pa bodo lahko uporabljali omrežje že spomladi 2024. V občini je za priklop na omrežje načrtovanih več kot 1600 gospodinjstev. Sočasno z izgradnjo omrežja pa bodo lahko občani preverili možnost priklopa in naročila optike na spletni strani www.ruralnetwork.eu.  Strošek priključka na optično povezavo znaša 150,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 167,13 EUR z DDV za pravne osebe, lahko pa na željo naročnika ta znesek krije tudi izbrani ponudnik storitev. Uporabniki imajo tudi možnost izbire med vsemi največjimi operaterji v Sloveniji.

Optični priključek bo občanom prinesel mnoge prednosti, od stabilne in zanesljive internetne povezave, neobčutljivost na zunanje vplive, hitrega prenosa podatkov, do več povezanih naprav in igranja iger brez motenj.

Za vsa dodatna vprašana ali za pomoč pri izvedbi naročila se lahko občani obrnejo na Center za pomoč uporabnikom. Ta je na voljo vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro na telefonski številki +386 (1) 235 15 30 ali na e-naslovu rune-si@ruralnetwork.eu.

Vse informacije so na voljo tudi na spletni strani www.ruralnetwork.eu

Dostopnost