Skok na osrednjo vsebino

PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S TOČO IN POPLAV NA OBMOČJU OBČINE MORAVSKE TOPLICE

18. 10. 2023 | 01:26

Obveščamo vas, da bo Občina Moravske Toplice na podlagi sklepov, ki jih je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje št. 844-34/2023-2 – DGZR in 844-31/2023-5 – DGZR dne 9. 10. 2023, pričela zbirati vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi:

– posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 in

– poplav v obdobju od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023.

Obrazci za prijavo škode so na razpolago v času uradnih ur v vložišču Občinske uprave občine Moravske Toplice in na spletni strani https://www.moravske-toplice.si/

Oškodovanci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imeti številko KMG-MID, skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja kmetijsko gospodarstvo mora dosegati ali presegati 1 ha primerljivih kmetijskih površin in višina poškodovanosti presegati 30 %.

Skupna prijavljena škoda zaradi posledic neurja s točo in poplav, ne sme v seštevku dosegati ali presegati 100 % na posamezen GERK.

Oškodovanci škodo prijavite na priloženem predpisanem Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, in sicer posebej:

za škodo nastalo kot posledica neurij s točo v času od 10. 5. 2023 do 1. 8. 2023 (Dopolnilni sklep št. 844-31/2023-5 DGZR z dne 9. 10. 2023);

za škodo nastalo kot posledica poplav v času od 3. 8. 2023 do 6. 8. 2023 in od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023 (Dopolnilni sklep št. 844-34/2023-2-DGZR z dne 9. 10. 2023).

Izpolnjene in podpisane obrazce lahko:

 • oddate v vložišču občinske uprave Občine Moravske Toplice v času uradnih ur;
 • pošljete po pošti na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice;
 • skenirane posredujete po e-pošti na naslov: majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si

Vloge se zbirajo do vključno petka 17. 11. 2023.

Obrazec mora biti 2 x podpisan s strani oškodovanca in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

 • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Davčna številka nosilca
 • Naslov nosilca
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
 • GERK – številka GERK-a
 • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
 • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
 • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2 obvezno navedite tudi telefonsko številko na kateri ste dosegljivi, da vas bomo lahko kontaktirali.

Občinska komisija bo zbrane vloge vnesla v spletno državno aplikacijo »AJDA« in jih posredovala na Upravo RS za zaščito in reševanje. O upravičenosti do izplačila sredstev za odpravo posledic naravne nesreče pa bo odločila Vlada RS s programom odprave posledic škode.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 02/538 15 12 – Majda Lipič Prosič, ali na elektronski naslov: majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si v času uradnih ur.

Občinska uprava Občine Moravske Toplice

Komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah v Občini Moravske Toplice

 

Dopolnilni sklep št. 844-312023-5 DGZR z dne 9. 10. 2023

Dopolnilni sklep št. 844-342023-2-DGZR z dne 9. 10. 2023

OBRAZEC 2_kmetijstvo_0070- NEURJA S TOČO 2023

OBRAZEC 2_kmetijstvo_0071-POPLAVE AVGUST 2023

Obrazec 2_kmetijstvo_dodatek_tabela

Obrazec 2_dodatek k tabeli

Prizadete kulture v kmetijstvu NEURJA 2023

Prizadete kulture v kmetijstvu POPLAVE 2023

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost