Skok na osrednjo vsebino

Prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov v Občini Moravske Toplice

7. 10. 2020 | 08:12

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov dolžan izvajati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov in sicer enkrat letno.

Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov je bila v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano za našo občino izvedena dne 18. 9. 2020.

Iz analize izhaja, da je v mešanih komunalnih odpadkih velika količina biološko razgradljivih odpadkov (42,4 %), ki bi morali biti odloženi v poseben (rjav) zabojnik za biološke odpadke ali pa kompostirani na domačem kompostniku. Precejšen je tudi delež plastične embalaže (7,7 %), oblačil in obutve (5,6 %) ter papirja in kartona (4,1 %).

Navedena struktura mešanih komunalnih odpadkov predstavlja odmik od ciljev, ki si jih je na osnovi ciljev EU zadala tudi Slovenija in kršitev Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) ter Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 55/19). Navedena predpisa določata obveznost prepuščanja in ločevanja odpadkov skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe, za primer nepravilnega prepuščanja in ločevanja odpadkov pa je v občinskem odloku predpisana globa 500 eurov za povzročitelja posameznika (občan oziroma občanka) oz. 1.500 eurov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika.

Na osnovi ugotovitev analize in obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na področju ločevanja odpadkov, z namenom izboljšanja rezultatov ločenega zbiranja odpadkov predlagamo naslednje aktivnosti:

  • vključitev gospodinjstev v zbiranje bioloških odpadkov z rjavim zabojnikom oziroma pravilno kompostiranje odpadkov;
  • vključitev gospodinjstev v ločeno zbiranje odpadkov (zabojnik za papir v gospodinjstvih), kar je že vključeno v mesečno ceno zbiranja komunalnih odpadkov in ne predstavlja dodatnih stroškov;
  • uporaba zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij v Fokovcih (tudi možnost oddaje tekstila) in zbirnih mest;
  • gospodinjstva lahko rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil oddate v zbirnem centru in ob odvozu kosovnih odpadkov na klic;
  • gospodinjstva lahko manjšo električno in elektronsko opremo ter baterije oddate v ulične zabojnike za ločeno zbiranje EE opreme, ob odvozu kosovnih odpadkov na klic ali v zbirnem centru;
  • embalaža nevarnih snovi se ločeno zbira in oddaja ob sobotni akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev (pomlad);
  • društva in vsi organizatorji kulturnih, športnih in ostalih prireditev poskrbijo za celovit koncept ločenega zbiranja odpadkov na prireditvah.

Poskusimo se potruditi in še naprej skupaj ustvarjati zdravo okolje!

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost