Skok na osrednjo vsebino

Pot metuljev v Motvarjevcih

24. 5. 2022 | 01:46

V Krajinskem parku Goričko je v okviru projekta Gorička krajina urejena tematska pot Pot metuljev v Motvarjevcih.

Goričko spada med vrstno najbogatejša in krajinsko najpestrejša območja v Sloveniji in Evropi. Mozaična podoba Goričkega se je zaradi intenzifikacije kmetovanja na eni strani in opuščanja rabe ter zaraščanja na drugi strani v zadnjem obdobju zelo spremenila.

Z namenom izboljšati življenjske pogoje za določene vrste in habitatne tipe, ki so na območju Natura 2000 Goričko v neugodnem ohranitvenem stanju, je Javni zavod Krajinski park Goričko s projektnima partnerjema Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavodom Murska Sobota pridobil sredstva v vrednosti 1.785.353 €. Sredstva so pridobili iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020 za izvedbo projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem ali krajše Gorička krajina. Projekt se je izvajal med 1. 12. 2017 in 30. 11. 2021. Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več o metuljev v Krajinskem parku Goričko preberite na spletni strani Krajinskega parka Goričko

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost