Skok na osrednjo vsebino

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021–2027

Občina Moravske Toplice

Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje kot regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja razpisuje postopek izbora štirih predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij in ene predstavnice oziroma predstavnika nevladne organizacije s področja romske skupnosti v Razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021–2027.

V prvi fazi zbirajo predloge za kandidat(k)e. Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež, registrirano podružnico ali poslovno enoto v pomurski statistični regiji oz. na območju upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona.

Nevladne organizacije s področja romske skupnosti lahko predlagajo kandidata/tko za predstavnika nevladne organizacije s področja romske skupnosti in morajo v izjavi izkazati, da izvajajo dejavnosti za pripadnike romske skupnosti, skrbijo za njihove interese ali izvajajo druge dejavnosti s področja romske skupnosti.

Pomembno: predloge za kandidat(k)e se zbira do petka, 11. decembra 2020 do 11.ure!

 Vsaka nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, lahko predlaga samo enega kandidata.

Vse dodatne informacije, poslovnik izbora ter obrazce za predlaganje kandidatov najdete na spletni strani: https://www.lrf-pomurje.si/predlagajte-predstavnike-nevladnih-organizacij-v-razvojni-svet-pomurske-regije/

Poziv – predstavniki NVO v RSR

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost