Skok na osrednjo vsebino

POROČILO O SORTIRNI ANALIZI MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE, marec 2021

22. 3. 2021 | 10:28

Podjetje Saubermacher & komunala je kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov dolžan izvajati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov in sicer enkrat letno.

Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov je bila v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano za našo občino izvedena dne 2. 3. 2021.

Iz analize izhaja, da je v mešanih komunalnih odpadkih delež biološko razgradljivih odpadkov manjši kot v 1. delu v letu 2020, ki bi morali biti odloženi v poseben (rjav) zabojnik za biološke odpadke ali pa kompostirani na domačem kompostniku. Večji je delež oblačil in obutve, papirja in kartona, delež steklene embalaže in plastične embalaže pa je manjši kot leto prej.

Navedena struktura mešanih komunalnih odpadkov predstavlja odmik od ciljev, ki si jih je na osnovi ciljev EU zadala tudi Slovenija.

Na osnovi ugotovitev analize in obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na področju ločevanja odpadkov, z namenom izboljšanja rezultatov ločenega zbiranja odpadkov predlagamo naslednje aktivnosti:

  • vključitev gospodinjstev v zbiranje bioloških odpadkov z rjavim zabojnikom oziroma pravilno kompostiranje odpadkov,
  • vključitev gospodinjstev v ločeno zbiranje odpadkov (zabojnik za papir v gospodinjstvih), saj se izvajajo sankcije, ki izhajajo iz zakonskih predpisov v primeru nepravilnega ravnanja z odpadki,
  • uporaba zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij (tudi možnost oddaje tekstila) in zbirnih mest (možnost oddaje stekla),
  • gospodinjstva lahko rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil oddajo ob odvozu kosovnih odpadkov na klic,
  • gospodinjstva lahko oddajo manjšo električno in elektronsko opremo ter baterije v zabojnike za ločeno zbiranje EE opreme ob odvozu kosovnih odpadkov na klic ali v zbirnem centru,
  • embalaž nevarnih snovi se ločeno zbira in oddaja ob sobotni akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev (pomlad),
  • društva in vsi organizatorji kulturnih, športnih in ostalih prireditev poskrbijo za celovit koncept ločenega zbiranja odpadkov na prireditvah.

Poskusimo se potruditi in še naprej skupaj ustvarjati zdravo okolje!

 

 

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost