Skok na osrednjo vsebino

Podelitev štipendij Občine Moravske Toplice za študijsko leto 2022/2023

20. 2. 2023 | 07:37

Občina Moravske Toplice je meseca novembra 2022 v občinskem glasilu in na spletni strani občine objavila javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice za študijsko leto 2022/2023, ki jih podeljuje v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF).

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju v občini Moravske Toplice so do štipendije upravičeni študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice,
  • so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa,
  • niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
  • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
  • imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po naslednjih kriterijih:

  • oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja,
  • povprečna ocena in letnik študija.

Župan Občine Moravske Toplice je s sklepom določil vrednost točke za izračun višine letne štipendije, ki za študijsko leto 2022/2023 znaša 14,00 EUR. V preteklem študijskem letu je vrednost točke znašala 12,00 EUR.

Občina Moravske Toplice v študijskem letu 2022/2023 podeljuje 28 štipendij, skupna višina katerih znaša 46.550,00 EUR. Povprečna štipendija znaša 138,00 EUR /mesec.

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost