Skok na osrednjo vsebino

OPPN za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah – osnutek za pridobitev mnenj

Občina Moravske Toplice

V skladu s 129. členom v povezavi s 121. in 122. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo mnenj k prostorskemu aktu OPPN za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah.

OSNUTEK OPPN MT1_4

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost