Skok na osrednjo vsebino

Obvestilo o začetku izgradnje širokopasovne in energetske infrastrukture v naselju Suhi vrh

26. 10. 2021 | 02:10

Izvajalec del G.P. Karahmet d.o.o. za naročnika Telemach d.o.o. že nekaj mesecev izvaja gradnjo širokopasovne in energetske infrastrukture na območju naselij občine Moravske Toplice v sodelovanju z Elektrom Maribor d.d., OE Murska Sobota in občino Moravske Toplice.

Obveščamo vas, da bomo v mesecu novembru pričeli z izgradnjo širokopasovnega omrežja in obnovo nizkonapetostnega omrežja NNO 0,4 kV TP 20/0,4 kV MORAVCI ZGORNJI (t-103), Rekonstrukcija izvoda I-01 Suhi vrh v Suhem Vrhu. Obnova nizkonapetostnega omrežja zajema odstranitev dotrajanih lesenih stojnih mest, vodnikov in obesne opreme ter izgradnjo kabelske kanalizacije za potrebe elektroenergetske infrastrukture z namenom zagotavljanja kvalitetne oskrbe z električno energijo na tem območju. Dela se bodo izvajala na podlagi Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Standarda SIST EN 50341-1:2013 in veljavnih tehničnih predpisov.

Sočasno bo občina bo pristopila k polaganju zaščitnih cevi za potrebe cestne razsvetljave za kasnejšo dokončno ureditev na podlagi pripravljene projektne dokumentacije. V preteklih mesecih so nekateri občani že bili seznanjeni z izgradnjo zaradi urejanja služnosti za potrebe izgradnje širokopasovne in energetske infrastrukture. Za dodatne informacije sta kontaktni osebi s strani Elektra Maribor d.d. g. Drago Škerlak 041-768-554  ali 02/22 00 729 (g. Beno Bonifarti) med 7.00 in 9.00 uro. Za dodatne informacije priključitve na širokopasovno omrežje pa na telefon 070 499 917.

Več v spodnji priponki:

OBVESTILO o začetku izgradnje širokopasovne in energetske infrastrukture v naselju Suhi vrh

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost