Skok na osrednjo vsebino

OBVESTILO o izločanju projektne dokumentacije

27. 2. 2023 | 01:46

UE Murska Sobota bo pričela z izločanjem dokumentarnega gradiva – gradbenih načrtov iz gradbenih zadev in sicer za gradbena dovoljenja izdana v letih od 1998 do vključno 2004.

Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj. Vse zainteresirane lastnike objektov, ki bi želeli prevzeti gradbene načrte pozivajo, da najkasnje do 31.3.2023 pošljejo vloge s podatki o objektu (številka gradbenega dovoljenja, podatki o investitorju, parcelna številka in k.o.) na naslov: UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA ali na elektronski nalov: ue.murskasobota@gov.si, oziroma osebno vložijo v sprejemni pisarni upravne enote.

Vloga je dostopna na spletni strani upravne enote in v sprejemni pisarni upravne enote.

Po preteku navedenega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni.

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00