Skok na osrednjo vsebino

Obisk ministra Jerneja Vrtovca na Občini Moravske Toplice

23. 6. 2020 | 10:24

V petek 19. junija 2020 je Občino Moravske Toplice obiskal minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec. Sestal se je z županom in predsednikom Sveta regije Alojzom Glavačem. Sestanka sta se udeležila tudi mag. Damjan Jaklin, državni sekretar, in poslanec Jože Horvat. Spregovorili so o odprtih zadevah na področju investicij in državnih cest v Občini Moravske Toplice, ki so strateškega pomena tudi za regijo.

Osrednja tema pogovora sta bila zadrževalnik Sebeborci, ki je predpogoj za izgradnjo vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota, in navezovalna cesta Bogojina – Gančani na avtocesto ter uresničevanje zadanih dveh projektov.

Zadrževalnik Sebeborci

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, je investitor izgradnje vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota. Prostorska ureditev Sebeborskega zadrževalnika kot kompleksen ukrep za varstvo pred poplavami obravnavajo občinski prostorski načrti občin Murska Sobota in Moravske Toplice. V prostorskih aktih MO Murska Sobota je izgradnja zadrževalnika Sebeborci predvidena pred ali sočasno z gradnjo vzhodne obvoznice. Občina Moravske Toplice vztraja pri ureditvi suhega zadrževalnika z elementi mokrega. Izgradnja mokrega zadrževalnika je po oceni Občine Moravske Toplice smiselna z več vidikov in sicer v luči pomena zadrževanja vode za okolje in družbe zlasti zaradi podnebnih sprememb in potreb po zagotavljanju tako količin vode za potrebe človeka kot za vzdrževanje ustreznih razmer za ohranjanje habitatov tudi v 21.stoletju.

Izvedba projekta je sicer predvidena do leta 2026, v letu 2020 so načrtovani odkupi zemljišč za obvoznico in izdelava projektne dokumentacije za zadrževalnik v Sebeborcih, leta 2021 se načrtujejo tudi odkupe zemljišč za gradnjo zadrževalnika.

Navezovalna cesta Bogojina – Gančani na avtocesto

Lastništvo ceste od naselja Bogojina do avtocestnega priključka Gančani je še vedno lastniško neurejeno. Za to navezovalno cesto Bogojina –  Gančani na avtocesto sta Občina Moravske Toplice in Občina Beltinci predlagali prekategorizacijo v državno cesto, kar je bilo v letu 2017 s takratnim ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem tudi dogovorjeno, vendar do realizacije ni prišlo.

Občina Moravske Toplice je septembra 2019 sicer sanirala cesto v odcepu od naselja Bogojina do potoka Lipnica. Izvedena je bila preplastitev dela ceste, kjer so bile kolesnice. Gre za zelo prometno cesto, ki jo poleg lokalnih prebivalcev uporabljajo tudi številni turisti, saj povezuje avtocesto z zdraviliškim krajem Moravske Toplice. Cesta je obremenjena tudi s tovornimi vozili, saj je ob cesti tudi gramoznica Ivanci s katero upravlja Pomgrad. Občini Moravske Toplice in Beltinci zato menita glede na to, da gre za prometno zelo obremenjeno navezovalno cesto na avtocesto, se cesta naj prekategorizira v državno cesto.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost