Skok na osrednjo vsebino

Nadgradnja vodovodnega sistema B

22. 6. 2022 | 10:45

2. faza izgradnje javnega vodovodnega sistema B je v teku. V naši občini bo v sklopu projekta ”Nadgradnja vodovodnega sistema B” zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo za občane iz naselij Filovci, Bukovnica, Krnci, del naselja Fokovci, Ratkovci in Lončarovci, ki se bodo priključili na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Na ozemlju občine obsega novogradnja 2.795 m transportnih cevovodov, 25.200 m primarnih  in 16.567 sekundarnih cevovodov. V naselju Filovci je predvidena novogradnja objekta vodohran Filovci in novogradnja 2 črpališč Filovci in Bukovnica ter nadgradnja obstoječih črpališč Gornji Moravci, Prosenjakovci, Prosenjakovci OŠ in Sebeborci.

Vrednost projekta za našo občino znaša nekaj čez 4,2 milijonov EUR. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada, kar predstavlja 91% upravičenih stroškov, ostalo razliko zagotovi občina in Sklad za vodo.

Nadgradnjo vodovodnega sistema lahko spremljate na spletni strani www.nadgrdanja-vodovod-b.si

Gradbena dela na projektu Nadgradnja vodovodnega sistema B SKLOP 2, Občina Moravske Toplice, se izvajajo po zastavljenem terminskem planu v naselju Fokovci in Krnci, konec meseca junija pa pričakujemo začetek del v naselju Filovci in sicer Filovski in Trnavski breg.

V naselju Krnci in Fokovci se sočasno izvaja položitev optične kanalizacije. V naselju Filovci pa bo poleg sočasnega izvajanja položitve optične kanalizacije na določenih odsekih izvajal sočasno gradnjo tudi Elektro Maribor d.d..

Za čas izvajanja del so predvidene delne in popolne zapore na občinskih cestah, kar pomeni da bo prehod moten oz. onemogočen v času od 7:00 do 17:00 ure.  Izvajalec del bo podrobneje obveščal o predvidenih zaporah na občinskih cestah v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti in občine. V času izvajanja del izvajalec del in občina naprošata za razumevanje in potrpljenje na cesti.

Gradnjo vodovoda v naselju Fokovci si je ogledal tudi župan skupaj s predsednikom krajevne skupnosti  in z nadzornim organom gradnje in se seznanil s stanjem na terenu.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost