Skok na osrednjo vsebino

Letni program kulture Občine Moravske Toplice za leto 2022

Občina Moravske Toplice

Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 5t. 5t. 7’7107 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,61117 in 21/18 – ZNOrg), in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS. 5t. 35114,21115 in25l17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 21. redni seji  dne 21.12.2021 sprejel letni program kulture Občine Moravske Toplice za leto 2022. Več v priponki!

Letni program -kultura 2022

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost