Križišče Sebeborci – Puconci

23. 6. 2022 | 01:43

V začetku meseca aprila se je končala ureditev območja križišča na državni cesti R1-232, odsek 1315 Petrovci – Martjanci, od km 14,820 do km 15,220  v skupni dolžini 400 m, križišče Sebeborci. Območje ureditve leži v k. o. Sebeborci v občini Moravske Toplice v neposredni bližini občinske meje z občino Puconci.

Prvotno štirikrako križišče se je preuredilo v 4-krako krožno križišče z zunanjim premerom krožišča D = 30 m z kolesarskim pasom v krožišču. Iz vzhodne strani se priključuje iz smeri Puconcev lokalna cesta LC 333071, iz zahodne strani pa se priključuje lokalna cesta LC 265211 iz smeri Sebeborcev. Premer sredinskega otoka je 8.50 m. Notranji otok je premera 6.50 m, stožčasto zasut v katerem se je Občina Moravske Toplice uredila hortikulturna zasaditev. Pri zasaditvi je bila izbrana hortikulturna ureditev, ki bo omogočala in zagotavljala preglednost voznikom za naslednji uvoz/izvoz ter da bo ponoči onemogočena zaslepitev nasproti vozečih vozil.

Glede na lokacijo 4-krakega krožnega križišča , ki je na sredini ravnice, med obdelanimi kmetijskimi površinami,  se je uredila zasaditev z zelenjem in medovitimi rastlinami v harmoniji simetrije, enakomerne razporeditve na obeh straneh osi cest.

Koncept hortikulturne ureditve 4 – krakega krožnega križišča Sebeborci  je podoben (oz. nadaljevanje) konceptu krožnega križišča pri motelu Čarda v smislu, da smo notranji otok razdeli na  4 dele, kjer sta dela v smeri državne ceste zasajena s travo, dela v smeri naselja Sebeborci in Puconci pa sta zasajena z okrasnimi medovitimi rastlinami (trajnice). 4 deli se med seboj ločijo z pasom zelenja, ki v izhodiščni točki – vrh stožca predstavlja ena sama sadika okrasnega drevesa nizke rasti.

S 4 – krakim krožnim križiščem se je ohranilo število krakov križišča, v prostor je umeščen element umirjanja prometa, uredila se je ustrezna cestna razsvetljava, postavljena ustrezna prometna signalizacija in prometna oprema, izboljšala se je voziščna konstrukcija in z vsem naštetim je dosežen ustrezen nivo prometne varnosti.

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Velikost črk
Kontrast