Skok na osrednjo vsebino

KOMASACIJA MARTJANCI – NORŠINCI – MLAJTINCI

27. 10. 2022 | 01:32

Razgrnjeni so elaborati obstoječega stanja zemljišč, idejne zasnove in vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci, ki zajema del k.o. Martjanci, del k.o. Noršinci in del k.o. Mlajtinci.

Elaborati so razgrnjeni od dne 24. 10. 2022, razgrnitev pa traja do vključno 11. 11. 2022. Elaborati so razgrnjeni v prostorih Vaško gasilskega doma Martjanci, Martjanci 19, 9221 Martjanci, v prostorih Vaško gasilskega doma Noršinci, Noršinci 3b, 9221 Martjanci, v prostorih Oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo, Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, v digitalni obliki pa tudi na Občinski upravi občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

Komasacijski udeleženci lahko podajo pripombe in predloge na vse elaborate vsak delovni dan v času razgrnitve od 8.00 do 14.00 ure v prostorih Vaško gasilskega doma Martjanci, v prostorih Vaško gasilskega doma Noršinci, v prostorih Občine Moravske Toplice ali v prostorih Upravne enote Murska Sobota. Komasacijski udeleženci lahko podajo pripombe tudi v roku 8 dni po razgrnitvi elaboratov na Upravni enoti Murska Sobota.

Komasacijski udeleženci s stalnim prebivališčem izven naselij Martjanci, Noršinci in Mlajtinci se o razgrnitvi elaboratov obvestijo s pisnim obvestilom. Komasacijski udeleženci pa bodo na razgrnitev elaboratov tudi osebno vabljeni. Predstavnik izvajalca komasacije in predstavnik Upravne enote Murska Sobota bosta v prostorih Vaško gasilskega doma Martjanci prisotna v petek dne 11. 11. 2022 od 9.00 do 14.00 ure, kjer bosta po potrebi podala morebitna dodatna pojasnila o razgrnjenih elaboratih.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost