Skok na osrednjo vsebino

Javno naznanilo – sodelovanje javnosti pri pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SV 1 – turistično naselje

Občina Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice  s tem javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SV 1 – turistično naselje.

Predloge in usmeritve se lahko od 9. 1. 2023 do vključno 23. 1. 2023 pošlje pisno na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov obcina@moravske-toplice.si.

Javno naznanilo

sklep

Pobuda z izhodišči _OPPN za del EUP SV1

Mnenje za CPVO_ZRSVN_OPPN del EUP SV1

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost