Skok na osrednjo vsebino

Javno naznanilo – sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja BG9 – Gospodarska cona

Občina Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice  s tem javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja BG9 – Gospodarska cona.

Predloge in pripombe se lahko pošlje pisno na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si, v času od 1. 8. do vključno 16. 8. 2022.

Javno naznanilo

OPPN_za_EUP_BG9_IG_Izhodisca

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost