Skok na osrednjo vsebino

Javno naznanilo – priprava osnutka OPPN za gradnjo dveh stanovansjkih objektov v pEUP MT 28/1

Občina Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice  s tem javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo dveh stanovanjskih objektov v pEUP MT 28/1.

Predloge in usmeritve se lahko od 11. 10. 2022 do vključno 30. 10. 2022 pošlje pisno na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov obcina@moravske-toplice.si.

Mnenje_ZRSVN MT 281

OPPN_MT28-1_str_pod_mn

Scan_0053

Sklep 2

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost