Skok na osrednjo vsebino

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic

Občina Moravske Toplice

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo v času med 11. 5. 2022 do vključno 11. 6. 2022 potekala javna razgrnitev osnutka Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic. Javna obravnava bo v sredo, 25. 5. 2022, ob 16. uri, v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice.

V času javne razgrnitve ima javnost možnost podati pripombe in predloge na osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi

00_naslovnica

11_odlok

10_kazalo

20_kazalo

21_izsek

22_obmocje

23_situacija

24_infrastruktura

25_varstvo

30_kazalo

31_izvlecek

32_stanje_prostora

33_strokovne_podlage

34_smernice_mnenja

35_povzetek

40_izjava

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost