Skok na osrednjo vsebino

Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona

Občina Moravske Toplice

Zainteresirano javnost obveščamo, da v času od 16. 3. 2023 do vključno 13. 4. 2023 poteka javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona. Javna obravnava bo v torek 4. 4. 2023, ob 15.30, v prostorih kmečkega turizma Gutman – Zver v Bogojini.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Javno naznanilo

Elaborat ekonomike OPPN BG9 – 2023-03-14

OPPN za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona – dopOSNUTEK

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost