Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Küčan

Občina Moravske Toplice

Zainteresirano javnost obveščamo, da v času od 19. 7. 2022 do vključno 19. 8. 2022 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Küčan. Javna obravnava bo v sredo, 3. 8. 2022, ob 15.30 uri v vaško gasilskem domu v Tešanovcih. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

1_OPPN Kučan_povzetek za javnost JR1

1_OPPN Kučan dop.osnutek_za objavo_

Javno naznanilo