JAVNO NAZNANILO

Občina Moravske Toplice

 

Občina Moravske Toplice obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta na Etnovas v Motvarjevcih.

Več v prilogi.

Izhodisca_oppn_etnovas_Motvarjevci

Javno naznanilo

Velikost črk
Kontrast