Skok na osrednjo vsebino

DOPOLNJEN PREDLOG OPPN ZA ETNOVAS V MOTVARJEVCIH

10. 5. 2024 | 11:24

V skladu s 119. členom v povezavi s 114. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), prosimo nosilce urejanja prostora za izdajo končnih mnenj k prostorskemu aktu OPPN za Etnovas v Motvarjevcih.

Povezava do gradiva: https://zeudoo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/klavdija_vnuk_zeu_si/EupRtZtPLDpMpGJVHvBGxRkBCEHoYTswP9xUyHHy7L1I6A?e=Et58tT

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost