Skok na osrednjo vsebino

ČISTILNA AKCIJA 2024

24. 4. 2024 | 09:15

Tradicionalna čistilna akcija Občine Moravske Toplice letos prvič ni potekala na isti dan, ampak se je odvijala v soboto 16. marca 2024, petek 22. marca 2024, v soboto 23. marca 2024 in v soboto 6. aprila 2024.

Čistilne akcije se je udeležilo skupaj 980 prostovoljcev, kar je precej več kot v letu 2023. Število udeležencev se po pandemiji covida-19 stalno povečuje, vendar še ni doseglo največje udeležbe iz leta 2017, ko se je čistilne akcije udeležilo 1133 udeležencev. V Moravskih Toplicah se je čistilne akcije udeležila najštevilčnejša družina z 8 člani.

V nekaterih naseljih so poleg čistilne akcije opravljali tudi razna druga dela pri vzdrževanju objektov in urejanju okolice z obrezovanjem drevja in grmovja. Odkrilo, očistilo in uredilo se je tudi nekaj novih divjih odlagališč. V večini naselij zaznavajo manj v naravi odvrženih odpadkov in da se ravno onesnaževalci tovrstnih akcij ne udeležujejo. Kljub temu pa so tudi letos na relaciji Sebeborci – Krnci našli ogromno zavržene zapakirane in konzervirane hrane. »Ob tem res ostanemo brez besed, saj ne moremo verjeti, da lahko posamezniki zavržejo toliko hrane, ki ima še vedno uporaben rok uporabe, brez pomisleka in vesti«, so v poročilu zapisali v KS Krnci.

Zap. št. Naselje Število prebivalcev 2024 Število udeležencev 2023 Število udeležencev 2024 Št. udeležencev/št. prebivalcev naselja Delež povečanja udeležencev čistilne akcije
1 ANDREJCI 205 21 42 0,20 2,00
2 BERKOVCI 39 12 15 0,38 1,25
3 BOGOJINA 555 52 48 0,09 0,92
4 BUKOVNICA 40 29 26 0,65 0,90
5 ČIKEČKA VAS 77 26 29 0,38 1,12
6 FILOVCI 492 122 110 0,22 0,90
7 FOKOVCI 197 30 11 0,06 0,37
8 IVANCI 235 30 40 0,17 1,33
9 IVANJŠEVCI 45 33 32 0,71 0,97
10 IVANOVCI 145 51 60 0,41 1,18
11 KANČEVCI 58 24 21 0,36 0,88
12 KRNCI 54 53 57 1,06 1,08
13 LONČAROVCI 49 62 65 1,35 1,06
14 MARTJANCI 510 23 29 0,06 1,26
15 MLAJTINCI – LUKAČEVCI 269 58 44 0,16 0,76
16 MORAVSKE TOPLICE 857 44 31 0,04 0,70
17 MOTVARJEVCI 137 18 47 0,34 2,61
18 NORŠINCI 239 54 51 0,21 0,94
19 PORDAŠINCI 41 15 13 0,32 0,87
20 PROSENJAKOVCI 152 36 39 0,26 1,08
21 RATKOVCI 51 37 44 0,86 1,19
22 SEBEBORCI 500 25 25 0,05 1,00
23 SELO 252 23 35 0,14 1,52
24 SREDIŠČE 39 15 20 0,51 1,33
25 SUHI VRH 132 15 22 0,17 1,47
26 TEŠANOVCI 336 10 12 0,04 1,20
27 VUČJA GOMILA 261 22 11 0,04 0,50
5967 940 980

Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni akciji je naselje FILOVCI s 110 udeleženci čistilne akcije. Naselje z največjim številom udeležencev glede na število prebivalstva je naselje LONČAROVCI (66 udeležencev oz. 135 % udeležba, saj so se v čistilno akcijo v ključili tudi partnerji domačinov in nekaj »novo priseljenih domačinov«, ki še nimajo urejenega stalnega prebivališča v vasi). Naselje z največjim deležem povečanja udeležencev čistilne akcije je naselje MOTVARJEVCI, ki je imelo v letu 2023 le 18 udeležencev, letos pa je bilo 47 udeležencev. Vsa tri naselja bodo prejela nagradne bone v vrednosti 500 EUR.

Občina je udeležencem zagotovila rokavice, plastične vreče za smeti in malico. Vreče napolnjene z odpadki so se odlagale na zbirna mesta, od koder jih je v CERO Puconci odpeljalo Javno komunalno podjetje Čista Narava.

Zbralo se je:

3.920 kg KOSOVNIH ODPADKOV

4.740 kg MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

1.180 kg GRADBENEGA MATERIALA, KI VSEBUJE AZBEST


9.840 kg SKUPAJ VSEH ODPADKOV

Želimo zahvalili vsem, ki ste se vabilu na čistilno akcijo odzvali in prispevali nekaj svojega prostega časa, da bo naše okolje lepše. Še posebej gre zahvala predsednikom svetov krajevnih skupnosti in društev, ki so se aktivno vključili že v času priprav na čistilno akcijo in seveda na dan čistilne akcije.

OBČINSKA UPRAVA OBČINE MORAVSKE TOPLICE

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost