Skok na osrednjo vsebino

Branko Recek, prejemnik Bloudkove plakete za življenjsko delo

14. 2. 2023 | 07:43

Branko Recek je s svojim dolgoletnim prostovoljnim delom pustil neizbrisen pečat v razvoju društvenega športa v Sloveniji, predvsem v Pomurju in občini Moravske Toplice.

Po zaključku svoje aktivne športne kariere nogometaša v lokalnih klubih (NK Čarda, NK Vrelec,  NK  Mura in domačem klub NK Tešanovci) je z delom nadaljeval v športnih društvih, bil je tudi pobudnik in organizator mnogokaterih športno-rekreativnih projektov, ki se odvijajo v Pomurju (Pomurje teče in hodi, Rekreativni kolesarski maratoni, pohodi, Prekmurski mali maraton …), ter pobudnik in ustanovitelj Občinske športne zveze Moravske Toplice, katere predsednik je že šesti mandat.

Šest štiri-letnih mandatov deluje tudi v organih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in pomembno prispeva k njegovi uspešnosti pri uveljavljanju športa za vse civilne društvene športne organiziranosti v Sloveniji. S svojim prostovoljnim delom v športu je prispeval tudi k povezovanju Porabskih Slovencev z matično državo.

Pobudi občine za prejem Plakete za življenjsko delo Branku Recku so se pridružile tudi lokalne skupnosti in športne zveze v regiji, podporo pa izražajo tudi lokalna športna društva in turistične organizacije.

 

BRANKO RECEK

V svojem več kot 35-letnem delovanju si je Branko Recek neutrudno prizadeval za razvoj športa v Občin Moravske Toplice in nenazadnje kot vodja RP OKS-ZŠZ v Pomurski regiji in skozi delo v OKS v Sloveniji.

Sodeloval je pri ustanavljanju različnih športnih organizacij in jih spodbujal k njihovem medsebojnem povezovanju. S strateškim razmišljanjem tvorno sodeluje pri razvoju športa ter skrbno načrtovani gradnji in obnovi športne infrastrukture v lokalni skupnosti in širše.

Velik poudarek daje razvoju športa otrok in mladine, saj se zaveda, da bo brez podmladka razvoj športa hitro zastal. Veliko dela in izzivov na področju športa in rekreacije prinaša Branku Recku tudi obdobje po epidemiji Covid-19, ki je porušilo ogromno dobrega dela, ki je bilo vloženega v delu z otroci in mladino.

Njegov način življenja predstavlja redno in vsebinsko raznovrstno vadbo. Tak način življenja želi približati tudi drugim, saj meni, da je ravno prav intenzivna in dlje časa trajajoča vadba nekaj, kar je potrebno negovati in prilagajati skozi vso življenje. V šolah je potrebno začeti pod strokovnim vodstvom športnih učiteljev, v društvih s strokovno izobraženimi ali usposobljenimi strokovnjaki. Dostopnost do vadbe zunaj šole pa zagotoviti za vse ter jim omogočiti prostočasne gibalne igre z vrstniki. Vsekakor nameniti športno-rekreacijsko infrastrukturo vsem generacijam, še posebej starejšim, ki jim redno gibanje predstavlja kondicijsko vzdržljivost ter krepi zdravje in družabno življenje.

Prav tako daje velik poudarek na izobraževanje športnih kadrov. Branko Recek je organizator več izobraževanj in srečanj športnih delavcev v Pomurju ter pobudnik in organizator več dogodkov športa za vse v domači regiji, kjer tudi dogodke nenehno dopolnjuje z novih vsebin in si prizadeva za predstavitev novih trendov v telesni vadbi in aktivnosti in predstavitvi novih športov oz. športov, ki v regiji niso še bili dostopni ali znani. Poleg tega je bil pobudnik za ustanovitev OŠZ Moravske Toplice in od ustanovitve leta 1997 do danes njen predsednik.

Meje domače občine ga niso ustavili in aktivno pomaga več občinam pri vzpostavljanju sistemske ureditve športa, letnih programov športa in njihovega vrednotenja. Svetoval in pomagal je in še vedno stoji ob strani mnogim športnim zvezam in občinam v regiji in širše pri vzpostavljanju sistemske ureditve športa.

Na lokalni ravni vpeljuje nove športne dogodke in vsebine ter skrbi za gradnjo in zgledno vzdrževanje javne športne infrastrukture. S strateškim razmišljanjem je tvorno sodeloval pri razvoju športa ter skrbno načrtovani gradnji in obnovi športne infrastrukture, ki je v lokalni skupnosti glede na interese in potrebe za šport, primanjkovala. Aktivno se vključuje tudi v vse nove projekte. Organiziral in izvajal oz. organizira in izvaja večino športno-rekreativnih tekmovanj, šolskih športnih tekmovanj, turističnih, promocijskih in športno-zabavnih prireditev kot so: občinske lige v malem nogometu za člane in veterane, tenis, kros, olimpijski dan, športno-rekreativne igre zaposlenih na območju regije, športno poletje mladih (tečaji tenisa, plavanja in športnega plezanja), Mini olimpijade in jesenski teki, Evropski teden mobilnosti, dogodki ob dnevu športa, itd.

Veliko prostovoljnega dela je posvetil in še vedno posveča delovanju v najvišjih krovnih športnih organizacijah v državi. Leta 1998 je postal član odbora Športa za vse pri OKS-ZŠZ Slovenije in tu deluje še danes. V tem obdobju sta se odbor Šport za vse in odbor Šport na lokalni ravni preoblikovala v Strokovni svet športa za vse. Mineva torej 24 let aktivnega delovanja v organih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Leta 2004 je prevzel vodenje regijske pisarne OKS-ZŠZ Slovenije v Pomurju in to funkcijo ima še danes. Od leta 2020 deluje kot podpredsednik Športne unije Slovenije, odgovoren za športne zveze.

Sodeloval je pri vseh projektih, ki jih je takratni odbor Šport za vse organiziral in so potekali po celotni Sloveniji (Slovenija kolesari, Slovenija teče, Slovenija pleše,…). Sedaj se pridružuje novim projektom, ki nastajajo na pobudo OKS-ZŠZ Slovenije, občin, klubov in drugih deležnikov.

Branko Recek v okviru Občinske športne zveze pomembno prispeva k promociji zelene destinacije Moravske Toplice, ki s svojimi športno-rekreativnimi prireditvami kot so: rekreativni kolesarski maratoni, teki in pohodi – Pomurje teče in hodi in druge enodnevne športne prireditve, in je nosilec oziroma eden od nosilcev in spodbujevalcev  športnega turizma tako v destinaciji Moravske Toplice kot Pomurju. Vsled temu aktivno sodeluje pri pripravi projekta ‘Z biciklinom po Pomurju’.

Znanje, poznavanje in izkušnje, ki jih je pridobil s svojim aktivnim vseživljenjskim delovanjem prenaša na razvoj športa v matično Pomurje, Porabje in širše pri vzpostavljanju sistemske ureditve športa. Po epidemiji, ki nas je zajela leta 2020, pa je to delo še toliko pomembnejše za ohranjanje zdravja prebivalstva, predvsem šolajočih otrok in mladine.

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00